Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε-Commerce)

Το στέλεχος σε «Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce)», είναι ο/η εργαζόμενος/η  σε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια εμπορική δραστηριότητα που διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, η οποία οδηγεί σε αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.

Βασική εργασία των απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι διαχειρίζονται πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα σχετικά με τις περιγραφές (λεκτικά αλλά και με πολυμέσα, π.χ. βίντεο, φωτογραφίες) νέων προϊόντων.  Επίσης, μία από τις βασικές εργασίες είναι να  παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις παραγγελίες μέχρι την παράδοση στον/στην πελάτη/τισσα, να διαχειρίζονται τα κοινωνικά μέσα των ηλεκτρονικών καταστημάτων και γενικά την επικοινωνία, ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή και διά ζώσης και, τέλος, να διαπιστώνουν την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ελέγχοντας στατιστικά στοιχεία επισκέψεων και πωλήσεων. 

E-commerce

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΦΦΕ